ÅRSSKRIFT 2008: Melkebu på Stallemo

ÅRSSKRIFT 2008: Melkebu på Stallemo

Melkebuer fantes det mange av, men nå er de fleste borte. Det er ikke få samtaler og nyheter som er blitt delt der når folk møttes. Tusenvis liter av melk i store og tunge melkespann er blitt satt ned for å fraktes videre til meieriet med melkebilen. På sin måte er melkebua et like godt kulturminne som noe annet. på forsiden av årsskriftet i 2008 var det et bilde av melkebua slik den var i 2007. Den tilhørt Gunvor Aarvoll. Som en kan se var den brotfeldig fordi grunnen sviktet og den brøt da også sammen vinteren etter. Datter til Gunvor, Liv Martha, syntes det var leit å fjerne den og restaurerte den, og du kan se den når du kjører utover slettene på Stallemo. Liv Martha har mange minner fra den tid bua var i bruk, bl.a. var det der hun sto og ventet på skolebussen. Hun husker også godt at farfaren. Lars Aarvoll, på sine rusleturer satte seg der og hadde en pust i bakken.

Lars