ÅRSSKRIFT 2008: Gunnar Iveland: Vekkelse i Stallemodalen.