ÅRSSKRIFT 2002 – GRAVHAUGENE VED GULLTOPPÅSEN

ÅRSSKRIFT 2002 – GRAVHAUGENE VED GULLTOPPÅSEN

Enda flere sagn fra Ingunn Almedal’s artikkel i 2002.

Gravhaugene ved Gulltoppåsen:

På østsiden av Gulltoppåsen (Homme) gikk den gamle kirkeveien over heia til Øvrebø. Det var også den gamle Setesdalsveien. Her møttes en gang to reisefølger, vi vet ikke om det var bygdefolk. Det ble slosskamp, og en del menn ble drept. De ble gravlagt på stedet, og ennå ser vi restene av gravhaugene etter dramatiske hendelser på heia.

Dette sagnet er ikke skrevet ned noe sted. Det ble fortalt til meg av en mann som bor på Homstean i Øvrebø. Han hadde hørt sagnet av Ola og Gunnar Homme, som begge er døde. Sagnet ble fortalt da de var på jakt inne ved Gulltoppåsen. Gravhaugene er ikke blitt åpnet, og det er ikke mange som vet om dem.

kristoffer