ÅRSSKRIFT 1998 – Del 3: NOH: Landbruksamvirke og Forretninger i Øvrebø

ÅRSSKRIFT 1998 – Del 3: NOH: Landbruksamvirke og Forretninger…

Gjeldsinnkrevning, kontantrabatt, tilleggsrente for kreditt

Forbrugsforeningen styre besluttet i samme møte, den 22. Mars 1898, å be brukerne betale inn mest mulig av gjelden. Den 7. Februar 1900 besluttet generalforsamlingen å gi 2% rabatt på kjøp over 50 øre, samt kreve 5% tillegg for kredittoverføringer 3 måneder. Den 9. Desember 1901 ber styret handelsbestyrerenom å være mer forsiktig med å gi kreditt og strengere med å kreve inn utestående. Jo, det var nok trange tider noen og enhver.

Året 1898 var omsetningen kr. 19.278,33 med 77 forbrukere og fortjenesten var kr. 580,16. Året 1899 var omsetningen kr. 26.000,-, med 108 forbrukere og fortjenesten var kr. 1.105,69. Året 1900 var omsetningen kr. 35.700,-, med 134 forbrukere og fortjenesten var 1.915,26.

I 1900 var Søren K. Iglebæk formann og Anders O. Stallemo nestformann i styret. I 1901 var Anders A. Iglebekk formann og Anders O. Stallemo nestformann i styret.

Den 25. Februar 1901 var det 10 søkere til stillingen som handelsbetjent, og fram til 6. September var Osmund D. Sundbø, Bjelland, ansatt for kt. 800,- pr år, samt fritt hus, lys og brensel. Senere ble også B.J.S. Ilebekk ansatt sammen med Sundbø, begge fikkkr, 1.000,- pr år fra 1. April 1901. B.J.S. Ilebekk sluttet 15. August samme år.

Året 1901 var omsetningen kr. 41.000,- pluss de ansattes varer som ikke var anført på konto, det var det året 137 forbrukere, og fortjenesten var kr. 2.743,86. Året 1902 var omsetningen kr. 37.000,-. Den 12. September 1902 godtok styret å ta en levende hest som betaling for gjeld, størrelse kr. 215,-.

Den 6. Oktober 1902 ble O.S. Ilebekk ansatt som handelsbetjent for kr. 1.100,- pr år, samt fritt hus, lys og brensel. Det var 8 søkere til stillingen.

I 1903 var Søren Kristensen Iglebekk formann og Søren A. Iglebekk nestformann. Den 11. Februar 1903 vedtok styret at all kontantrabatt skulle opphøre! Det var stadig «trange tider» og mye utestående, og ved årsskiftet 1904/04 var det sterke krefter i gang for salg og/eller oppløsning av forbrugsforeningen på grunn av vanskelig økonomi.

Lars