ÅRSSKRIFT 1998 – Arbeidsforhold og kommunikasjon

ÅRSSKRIFT 1998 – Arbeidsforhold og kommunikasjon

Episoder fortalt av Gunnar og Odd Harald Skogstad

Arbeidsforhold og kommunikasjon i gamle dager

Emma (Ingeborg) Skogstad, som var gift med Karl Skogstad og som var mor til Gunnar og bestemor til Odd Harald, arbeidet da hun var ung hos Søren K. Ilebekk (far til Arne) på gården Ilebekk (der Fuskeland bor nå). Han eide da jordene til Magne og Torbjørg Espetveit Sletten. Som tenestejente bar Emma gjødsla til jordene (ca. 2 km unna), først opp til Varden og så ned veien som fører til Morlia og til jordene på Homme. Høyet som ble slått på jordene bar hun på ryggen den motsatte veien!! Forsøk å gå denne veien uten noe på ryggen!

Når Gunnar og kameratene skulle noen steder brukte de som alle andre beina eller sykkel, og Gunnar og Normann Løvås trente seg opp til å bli virkelig raske. Om søndagene syklet de ofte til Greipstad for å se på travløpene som den gang ble arrangert på Hortemo. For å få litt lengde på turen og for å se seg om, tok de som regel  hjemturen om  byen og opp til Mosby og hjem igjen. «Vi var raske», forteller Gunnar. «Jeg husker at jeg syklet ned til Mosby og videre til byen på en halv time! – og dette var den gamle veien som gikk i sving etter sving nedover til Mosby. Det hendte ofte at jeg syklet forbi bilene, men de kjørte jo ikke så fort som i våre dager. Det gikk kolossalt fort nedover Mosby-kleive», slutter Gunnar.

Mushom var i gamle dager et samlingssted for mange. Gunnar sier at far hans hadde fortalt at tunet hjemme på Mushom kunne være tettpakket av hester når det var møter på bedehuset som lå på Mushom før. (Murene står enda vest for gården til Gunnar og Odd Harald. Det ble senere flyttet, først til bunnen av Trolldalen, senere til den tomten det nå har på Homstean).

Lars