God jul og godt nytt år 2024! Velkommen til hyggelige opplevelser i det nye året !!!!!

God jul og godt nytt år 2024! Velkommen til…

2. august begynner dugnadsgjengen på høstdugnaden. De vil være i uthuset hver onsdag fra kl. 10.00 til ca. kl. 14.00. Det er hyggelig dersom du stikker innom, enten for å levere gjenstander som du synes vil passe i samlingene, eller du har lyst til å se hva som er samlet, eller bare for en hyggelig prat og mimre om gamle dager. Velkommen!!

(Når det gjelder gjenstander som du vil levere er vi kommet i den hyggelige situasjon at vi begynner å mangle plass, og vi kan derfor ikke love at alt vil bli stilt ut, men kan bli lagret for senere bruk)

Årsmøtet 2023: Det var godt frammøte, ca. 50 personer benket seg rundt bordene i salen i prestegården. Det var arkeolog Morten Olsen fra Vennesla som holdt foredrag for oss: «6000 år med gårdshistorie», og det var tydelig at han fanget de lydhøre tilhørernes interesse.

(Morten Olsen har gitt ut boken «Den forhistoriske gården på Agder». Utgangspunktet for boka var de arkeologiske registreringene på Støleheia i Vennesla i 2015. Da ble det registret flere likkviler, brudled-steinrekker, traseer til hørende Austre- og Vestre Fjellmannsvei, og endestaver – grensesteiner. Boken omhandler, utover funnene på Støleheia, en rekke funn fra hele Agder – veldig spennende tema!!!)

Etter foredraget ble det servert bløtkake, wienerstenger, Twist, kaffe/te/saft, og praten gikk som vanlig livlig.

På selve Årsmøtet ble kanskje den største overraskelsen for mange at Arne Faremo, som har vært leder i 6 år, ikke ønsket gjenvalg. Det gjorde heller ikke Odd Erling Aurebakk som har vært med i styret i enda flere år, og gjort mye for å rekruttere nye medhjelpere til laget.

Ellers ble årsmelding (sekr. Kine Horrisland) og regnskap (Alf Olav Strædet), godkjent med akklamasjon. Kine Horrisland, Eva Rølland, Janne Aurebekk, Karl Røksland og Edgar Føreland fortsetter i styret som medlemmer og varamann. Karen Robstad blir nytt medlem av styret. Som nytt varamedlem godtok likevel Odd Erling Aurebekk å fortsette en periode til. Alle valg godtatt med akklamasjon.

Selv om de fleste fortsetter i styret, blir det nok svært merkbart at Arne Faremo ikke lenger er med. Han har, sammen med styret, gjort utrolig mye de siste seks årene: som han selv sa, de hadde brukt mange penger, men også fått inn mye midler. Det han nok vil tenke mest på er at historielaget i hans periode fikk Vennesla kommunes Kulturpris. Det er også reist ny lagerbu, utvidet og forbedret utstillingene i uthuset, restaurert gamle redskaper, traktorer og mye annet. En stor innsats har også vært å lære nye generasjoner om gamle arbeidsmetoder, være guide på Fjellmannsveien, rydde og vedlikeholde gamle ferdselsveier (Austre- og Vestre Fjellmannsvei, Kyrkjevegen fra Øvrebø til Stallemo). Øvrebø Historielag er svært takknemlige for det store arbeidet Arne Faremo har lagt ned, (sammen med styret, som han sier), og håper han fortsatt vil være en del av dugnadsgjengen på onsdagene.

Følg med på hjemmeside og Face-book om nye arrangementer. Ellers blir hjemmesiden, som tidligere nevnt, fortløpende oppdatert med det som har stått i Årsskriftene – i år begynner vi å legge ut det som sto i Årsskrift 2013.:  Det kommer nye artikler fra  gamle årsskrift hver 14. dag på  hjemmesiden

Egil Johansen og Øyvind Føreland har gjort en kjempejobb med å registrere gamle sager og møller. Disse har Egil lagt inn på et kart. og som du ser i menyen øverst på første side har det det kommet et nytt valg: kart. Gå inn på den siden og studer kartene og se om du kan finne de igjen ute i naturen. Kanskje vet dere om flere og litt stoff om hver enkelt som vi kan supplere med. Når vi får opplysninger fra dere kan det legges inn på sidene. Vi arbeider videre med å gjøre alt på hjemmeside lettere tilgjengelig, men det vil komme litt etter hvert.

Ønsker du å få omvisning i samlingene i prestegården – for familie eller gjester – kontakt noen i styret eller f.eks. Arne Faremo, så vil han sikkert kunne hjelpe med å få omviser for grupper og enkeltpersoner !