Aktuelt

Aktuelt

Koronatid

  • strever vi alle fortsatt med, og derfor er det lite utadvent aktivitet for tiden. Dugnadsonsdagen fortsetter likevel. Vi er så få og arbeider på så forskjellige prosjekter at vi klarer å følge smittevernreglene. Årsmøtet er utsatt på ubestemt tid og styret som ble valgt i fjor fortsetter til vi får valgt nytt styre på utsatt årsmøte. Når vi klarer å arrangere andre tilstelninger må en derfor følge med på hjemmeside og FB og eventuelt annonsering på andre måter, for å få rede på. Vi arbeider med flere måter å utvide plasser for å utstille flere gjenstander og gjøre de mere synlige. Vi vil jo gjerne at alle skal oppleve nye ting i utstillingene. Selv om vi har mange gjenstander ønsker vi oss alltid flere ting, men vi må også forbeholde oss retten til hva som stilles ut.

Øvrebøfolk: er de alltid så enige og gode venner, eller har det vært stridigheter blant de forskjellige kretsene? – og i vår serie med å gjenfortelle det som sto i ÅRSSKRIFTENE er vi nå kommet til 2009. Der kan du også lese om John Ånund Horrisland som forteller om sine år som sjåfør og sagbrukseier.

Nå kan du lese om at Øvrebø ble egen kommune, og hvilke saker de var opptatt av på det første møtet. Utrolig nok var de opptatt av at folk flest brukte for mye tid og penger på å markere store begivenheter og hva det førte med seg av gode og mindre gode ting. Vi henter stoff fra Årsskrift 2007, og om du ikke vet det fra før, kan du finne ut hva den første ordføreren het og hvor formannskapet holdt møtene sine.

Kjentmannsturen til Støssvann med visning av plakett og bilder fra operasjonene til Oluf Reed Olsen og hedring av Gunnar og Lars Upsahl og Steinar Ilebekk ble gjennomført 30. august. Ca. 80 deltakere kom og selv om arrangementet ble en del endret på grunn av Korona-situasjonen, håper vi de frammøtte var fornøyd. Ekstra hyggelig var det at etterkommere etter Gunnar og Lars Upsahl var til stede.

På hjemmesiden kan du nå lese første del av beskrivelsen av de arkeologiske funnene på sørsiden av Sangeslandsvannet under ÅRSSKRIFT 2007. Neste avsnitt kommer etter sommerferien..

Vi håper dere er fornøyd med hjemmesiden, og er takknemlig for kritikk, både positiv og negativ, og håper dere følger oss i 2020 også.

 

                                                               

Vi har fortsatt fast dugnad i uthuset på prestegården hver onsdag kl 10 til 14. Kom gjerne innom  for å se! Det skjer hele tiden forandringer og utvidelser, og vi er svært takknemlige for at det stadig kommer nye gjenstander til utstillingene.

Vi holder fortsatt på med å legge inn tidligere årsskrift på hjemmesiden og holder nå på med det som kom ut i 2008. Første utklipp er fra intervjuet med den da 92-årige Gunnar Skogstad på Mushom. Første og andre del av intervjuet: Æ vil bare seie at æ va nauden nå det gjaldt noe mæ fart, kan du lese på sidene om Årsskrift.   

I et intervju med Torbjørg Upsahl, søster til brødrene Gunnar og Lars Upsahl, forteller hun om hvordan hun opplevde krigen i et hjem der begge brødrene var aktive i motstandskampen mot nazismen og samarbeidet med etterretningsagenten Oluf Reed Olsen. Dette vil bli publisert i siste halvdel av mars.

Gunnar Iveland var i mange år en trofast skribent for Årsskriftet. Her tar han for seg Predikanter og Vekkelse i Stallemodalen. (Publiseres i midt mars og begynnelse av april.)

Øvind G. Føreland: Vi fortsetter å publisere et av mange innlegg i Øyvinds lange rekke av artikler: denne gang handler mye om fisking og opplevelser knyttet til Sangeslandsvannet. (Publiseres i april.)

Gammelt sagn fra Øvrebø: Hva gjør du dersom du har drept et menneske og vil for alt i verden unngå den strenge straffen? Kanskje var du uskyldig i det som hadde skjedd? Det var mulig å slippe unna straff. (Men hvordan ble egentlig livet etterpå?) (Publiseres i april.)

Visste du at Øvrebø var en foregangskommune når det gjaldt å starte opp med obligatorisk framhaldsskole? Fædrelandsvennen hadde en lengre reportasje om skolen 30. april 1949. (Publiseres 30. april.

Følg med på  «nytt» stoff fra årsskriftene som vi fortløpende legger inn, det siste er for tiden fra Årsskrift 2007.

       


VENNESLA KOMMUNES KULTURPRIS FOR 2019

GIKK TIL

ØVREBØ HISTORIELAG !!!

VI ER GANSKE STOLTE OVER AT DET VAR ØVREBØ HISTORIELAG SOM FIKK PRISEN I ÅR. DET VAR SIKKERT MANGE GODE KANDIDATER, MEN ØVREBØ´S REPRESENTANT I LEVEKÅRSUTVALGET, (TORALF LØVDAL), ARGUMENTERTE SÅ GODT FOR OSS AT DET BLE VI SOM BLE VINNERE.

PRISEN FIKK VI FOR DET STORE DUGNADSARBEIDET SOM ER BLITT UTFØRT I MANGE ÅR. ET RESULTAT AV DETTE ER FØRST OG FREMST SAMLINGENE I UTHUSET I PRESTEGÅRDEN, DET NYE TILBYGGET SOM SNART ER FERDIG, ÅRSSKRIFT, ØVREBØKALENDER, HJEMMESIDE PÅ INTERNETT, FACEBOOK-SIDE, KJENTMANNSTURER, MERKING AV SEVERDIGHETER OG MYE ANNET.

OG SIST, MEN IKKE MINST, BLE DET STORE MEDLEMSTALLET I LAGET FREMHEVET I PRESENTASJONEN PÅ KULTURKVELDEN. OG DET ER JO SELVE GRUNNFJELLET I LAGET. UTEN MEDLEMMER BLIR VI SMÅ.

TILDELINGEN MEDFØRER OGSÅ, FORUTEN ÆREN OG EN FLOTT STATUETT, (LAGET AV ALUMINIUM FRA VIGELAND BRUG, SOM ER 99,9% REN ALUMINIUM), OGSÅ ET PENGEBELØP PÅ 20.000,- KR!! DETTE ER ET KJÆRKOMMENT TILSKUDD TIL LAGETS ØKONOMI.

SÅ KJÆRE MEDLEMMER, ALLE VI SOM ER MEDLEMMER, VI HAR ALL GRUNN TIL Å VÆRE STOLTE!»

 

KONG SANGESLAND OG KORSBAUTASTEINEN

Det var tidligere fylkeskonservator og arkeolog i Vest-Agder fylkeskommune, FransArne Stylegar, som under befaring ved Øvrebø kirke la merke til en spesiell gravstein utenfor kirken. Den var reist til minne om en prest som døde på 1700-tallet, men et eller annet vakte den arkeologiske sansen til Stylegar, og da han kikket på baksiden av steinen fant han et spesielt kors som gjorde at han tenkte at steinen kunne vært brukt langt tidligere, og bare var en «gjenbruksstein» som var blitt brukt som gravstein.

Området rundt Sangesland har nok vært et større senter i eldre tid. Det er mye som tyder på det, og det er ikke utenkelig at det kan ha levd en småkonge på området: Kong Sangesland.

Dette og mye mer fortalte Frans Arne Stylegar om på arrangementet i Kulturuka 2019. Var du ikke der og hørte på? Fortvil ikke – et referat av det han fortalte kan du etter hvert lese her på hjemmesida.

Nå er nesten alt i Årsskriftene fra 1996 til 2007 lagt inn på hjemmesida. Vi starter nå derfor med å legge inn alt fra ÅRSSKRIFT 2008.    

I første del repeterer vi det Helge Skuland og Olav Upsahl tok opp i et intervju med 92-årige Gunnar Skogstad fortalte fra et innholdsrikt og spennende liv.   I første del forteller han om utfordringene med å drive med skisport og om den utrolige jobben med å bygge opp nytt gårdstun på Mushom etter at alt brant ned.
                                                                          

ÅRSSKRIFT 1999 er vi nå i ferd med å legge inn på hjemmesiden etter at så å si alt fra 1998 nå er lagt inn. Litt artig å tenke på at det alt er 20 år siden heftet ble gitt ut.

Det første stykket handler om Fleskåsen og det en av eierne den gang, Ragnhild Suvatne, fortalte om noe av den spennende historien til gården.

(Litt spesielt er det også at Eva Rølland, nestleder i historielaget,  med mann og barn har overtatt gården og har allerede bodd der fast i flere år.

Du får vite en del om det som er skrevet før, men også noe nytt når Karen Kalleberg forteller om sine aner som også kommer fra Fleskåsen.

I «Jol i Setesdal» sto det for et par år siden (ca. 1997), et stykke som Gunnar Iveland har skrevet om sine egne og sin far, Georg Iveland`s opplevelser som lastebilsjåfør oppover Setesdalen. Gunnar var så snill og lot oss få gjengi stykket i årsskriftet. (1999). (Publiseres 16.09.19)

Nils B. Hansen, far til Henry Homme på Homsmoen,drev i mange år en torvstrøfabrikk på eiendommen sin nord for Homme. Dessverre er det bare rester igjen av bua hvor maskineriet sto, men enna kan en se restene øst for Setesdalsvegen og sør for Lolandsvegen.. Her forteller barnebarnet til Nils. Oddvar Helgesen, om bedriften til bestefaren sin. (Publiseres 23.09.19)

Øyvind G. Føreland skrev i 1999 om «Alvor og skjemt i en krigstid». Første del kan du lese etter at det blir publisert 30.09.19.

Andre del publiseres 14.10.19.

Niels Otto Hægeland skrev mange grundige artikler for historielaget. I årsskriftet for 1999 hadde han en artikkel om «Gamle Øvrebø».  I første del av denne artikkelen skrev han om to av personene som var svært aktive i perioden fra 1900 til 1950. (Publiseres fra 15.10.19.)

2. del publiseres 26.10.19

Del 3 publiseres 11.11.19

Del 4 handler om veibygging, kommunikasjon og publiseres 25.11.19

Del 5: Edruelighet – Verdenskrigen 1914-1918 – Markering 100 år for Grunnloven 1814 – Misnøye med kontakten mellom de folkevalgte og bygdefolket. Publiseres 09.12.2019