Aktuelt

Aktuelt

Endelig!! Etter et alt for langt opphold har vi nå fått god hjelp til å lage ny hjemmeside. Litt forandret, men mye vil dere sikkert kjenne igjen, og vi holder på å oppdatere med nye tekster og bilder. Vi håper dere liker  det dere ser og blir like flinke brukere som tidligere.

Vi har fortsatt fast dugnad i uthuset på prestegården hver onsdag kl 10 til 14. Kom gjerne innom  for å se! Det skjer hele tiden forandringer og utvidelser, og vi er svært takknemlige for at det stadig kommer nye gjenstander til utstillingene.

Etter hvert kommer flere  av artiklene for Årsskrift 1997 også inn på siden for Årsskrift. De har ikke vært tilgjengelig tidligere. Den siste er Alf Eikaas’ minner om militærbrakka som brant opp i Leiren på Homme.

Onsdag 15. august starter noen av dugnadsgjengen opp igjen med arbeidet på lokalene i uthuset på prestegården. Du er velkommen til å delta eller bare kommer for å se og ta en prat og mimre om gamle minner.

Vi har hatt en ny pause og forhåpentlig har du savnet nytt stoff. Takket være utmerket hjelp fra våre eminente eksperter håper vi på litt fremgang framover!!!

Trenger du råd for ulike plager du har? Kanskje kan Osmund Øvrebø’s medisinske råd hjelpe deg. Les mer i Årsskrift for 1998.

Vi holder fortsatt på å legge inn titler fra ÅRSSKRIFT 1998 – du kan følge med dersom du går inn på siden for ÅRSSKRIFT!

ÅRSSKRIFT 2018

Redaktøren for årsskriftet, Kine Horrisland, har levert årets skrift til trykking, så nå kan du snart vente å finne det i postkassa sammen med giro for årskontingenten. Den er som tidligere: kr. 150,- for enkeltmedlemmer og kr. 200,- for familiemedlemskap.

For andre år gir historielaget ut Øvrebøkalenderen. Den er også klar og levert til trykking. Det vil bli arrangert dugnad for å selge den i Øvrebø slik som i fjor og prisen er den samme: kr. 100,-. Den vil også bli lagt ut for salg på butikkene i bygda.

(Årsskriftet for 2018 er nå levert til alle medlemmer – husk å betale kontingent for 2019, senest innen fristen som er 31. januar 2019)

Øvrebøkalenderen for 2019

Kalenderen er også ferdig trykt og vi vil komme rundt til alle husstander i bygda de kommende dager for å selge den. Prisen er som nevnt ovenfor: kr. 100,-. Dersom den skal sendes i posten kommer det et tillegg på ca. kr. 40,- for porto.

Julegrøtmøtet –

som ble arrangert i slutten av november ble godt besøkt. Ca 50 personer var til stede og fikk utenom grøten, se Olav Upsahl`s film fra historielagets tur til Hestekniben på Stallemo for en del år siden, der det også ble fortalt historien om skolestua på Stallemo og ute på lekeplassen instruerte Gunnar Iveland  alle i å «Gjete sugga».

Ellers var det lotteri med mange fine gevinster, og ikke minst gikk praten livlig rund bordene. En hyggelig kveld som etter hvert har blitt tradisjon i de travle førjulstidene.

Forhåpentlig er julefeiringen over for de fleste av oss og vi kan ønske hverandre vel overstått.

Vi har levert ut alle årsskrift til medlemmene og gått rundt til husttandene i Øvrebø for å selge Øvrebøkalenderen. Har du ikke fått tak i den enda er den til salgs på Spar på Skarpengland og Joker på Homstean. Dugnadsgjengen på prestegården har tatt jule- og nyttårsferie og starter ikke opp før 9. januar. Alle er hjertelig velkommen for å se og levere gjenstander, eller for å delta i dugnaden og og kanskje vel så viktig: oppleve det sosiale samværet.

Ellers må vi rette en takk til alle som har deltatt på ulike måter i året som er gått og vi ønsker alle

Godt nyttår 2019!

Årsmøtet 2019

Årsmøtet for 2019 blir onsdag 13. mars kl. 1900 i Prestegården.

Det blir vanlige årsmøtesaker: Årsmelding, regnskap. Er det noe en ønsker skal bli tatt opp på årsmøtet må det leveres skriftlig til styret senest 4. mars.

Vi har vært så heldige å få Torfinn N. Hageland til å fortelle, men det er ennå litt usikkert hva han vil ta for seg av sine utrolig mange emner. Følg med, ferdig program vil vi komme tilbake til senere, men hold av onsdag 13. mars.