Aktuelt

Aktuelt

Endelig!! Etter et alt for langt opphold har vi nå fått god hjelp til å lage ny hjemmeside. Litt forandret, men mye vil dere sikkert kjenne igjen, og vi holder på å oppdatere med nye tekster og bilder. Vi håper dere liker  det dere ser og blir like flinke brukere som tidligere.

Vi har fortsatt fast dugnad i uthuset på prestegården hver onsdag kl 10 til 14. Kom gjerne innom  for å se! Det skjer hele tiden forandringer og utvidelser, og vi er svært takknemlige for at det stadig kommer nye gjenstander til utstillingene.

Vi holder fortsatt på å legge inn titler fra ÅRSSKRIFT 1998 – du kan følge med dersom du går inn på siden for ÅRSSKRIFT!

Det siste er Tone Wehus´notat om brudereisla – Agders brudekrone og Øyvind G. Føreland´s beskrivelse av Åsen sykehjem.

Vi har også lagt inn begynnelsen på Niels Otto Hægelands beskrivelse av meieri- og butikkdrift i Øvrebø. Alt dette finnes under rubrikken for Årsskrift


MINNEORD

En trofast medarbeider i historielaget, Ole Trygve Almedal, døde plutselig, fredag 21. Juni og ble gravlagt fra Øvrebø kirke 2. Juli. Ole Trygve har lagt ned et stort arbeid som fast deltaker i dugnadsgjengen på onsdagene i uthuset på prestegården. Han var svært opptatt av å planlegge den nye bua som vi skal bygge der, men nå er han borte. Det vil bli et stort savn for historielaget, men selvsagt blir savnet størst for hans egen familie.

Vi lyser fred over Ole Trygve´s minne.

Nytt fra ÅRSSKRIFT 1998:

Øyvind G. Føreland snakket i 1994 med Anders Ropstad om «Elgjakt under krigen». Du kan lese det under rubrikken Årsskrift.

Fra før har vi repetert noe av Niels Otto Hægeland`s lange skriv om meieridrift og handelssamvirke i Øvrebø. Dette kan du også lese om under rubrikken Årsskrift. På samme sted kan du også lese om Privatskolen i Stallemodalen.