Aktuelt

Aktuelt

Vi nærmer oss jula med stormskritt og neste nyhetsoppdatering kommer ikke før over nyttår.

Vi håper dere er fornøyd med hjemmesiden, og er takknemlig for kritikk, både positiv og negativ, og håper dere følger oss i 2020 også.

Vi ønsker alle medlemmer

God Jul!

og

Godt nyttår 2020!

Årsskrift 2019

og

Øvrebøkalenderen 2020

Både Årsskriftet og Øvrebøkalenderen er nå klare fra trykkeriet. Årsskriftet til de som får det i posten er levert og bør være framme i løpet av uka. De som  vi leverer her i Øvrebø vil vi forsøke å få ut de nærmeste dagene. Øvrebøkalenderen er også i salg nå. Dersom du ikke får besøk av selgere er det mulig å få kjøpt den på Joker Homstean, Spar Øvrebø, Kassefabrikken og  Karosseriverkstedet på Skarpengland. Dere som bor utenfor Øvrebø og har lyst til å kjøpe en kalender kan vi også hjelpe, (dersom vi ikke er utsolgt).                                                         Send en Mail (ovrebohistorielag@gmail.com),                       eller SMS til 958 95 744, 473 93 817 eller 952 74 633,               så sender vi i posten.  Prisen er kr. 100 + porto kr. 45,-. Du kan betale på giro som følger med eller Vipps til 547771.

 

Vi har fortsatt fast dugnad i uthuset på prestegården hver onsdag kl 10 til 14. Kom gjerne innom  for å se! Det skjer hele tiden forandringer og utvidelser, og vi er svært takknemlige for at det stadig kommer nye gjenstander til utstillingene.


VENNESLA KOMMUNES KULTURPRIS FOR 2019

GIKK TIL

ØVREBØ HISTORIELAG !!!

VI ER GANSKE STOLTE OVER AT DET VAR ØVREBØ HISTORIELAG SOM FIKK PRISEN I ÅR. DET VAR SIKKERT MANGE GODE KANDIDATER, MEN ØVREBØ´S REPRESENTANT I LEVEKÅRSUTVALGET, (TORALF LØVDAL), ARGUMENTERTE SÅ GODT FOR OSS AT DET BLE VI SOM BLE VINNERE.

PRISEN FIKK VI FOR DET STORE DUGNADSARBEIDET SOM ER BLITT UTFØRT I MANGE ÅR. ET RESULTAT AV DETTE ER FØRST OG FREMST SAMLINGENE I UTHUSET I PRESTEGÅRDEN, DET NYE TILBYGGET SOM SNART ER FERDIG, ÅRSSKRIFT, ØVREBØKALENDER, HJEMMESIDE PÅ INTERNETT, FACEBOOK-SIDE, KJENTMANNSTURER, MERKING AV SEVERDIGHETER OG MYE ANNET.

OG SIST, MEN IKKE MINST, BLE DET STORE MEDLEMSTALLET I LAGET FREMHEVET I PRESENTASJONEN PÅ KULTURKVELDEN. OG DET ER JO SELVE GRUNNFJELLET I LAGET. UTEN MEDLEMMER BLIR VI SMÅ.

TILDELINGEN MEDFØRER OGSÅ, FORUTEN ÆREN OG EN FLOTT STATUETT, (LAGET AV ALUMINIUM FRA VIGELAND BRUG, SOM ER 99,9% REN ALUMINIUM), OGSÅ ET PENGEBELØP PÅ 20.000,- KR!! DETTE ER ET KJÆRKOMMENT TILSKUDD TIL LAGETS ØKONOMI.

SÅ KJÆRE MEDLEMMER, ALLE VI SOM ER MEDLEMMER, VI HAR ALL GRUNN TIL Å VÆRE STOLTE!»

 

KONG SANGESLAND OG KORSBAUTASTEINEN

Det var tidligere fylkeskonservator og arkeolog i Vest-Agder fylkeskommune, FransArne Stylegar, som under befaring ved Øvrebø kirke la merke til en spesiell gravstein utenfor kirken. Den var reist til minne om en prest som døde på 1700-tallet, men et eller annet vakte den arkeologiske sansen til Stylegar, og da han kikket på baksiden av steinen fant han et spesielt kors som gjorde at han tenkte at steinen kunne vært brukt langt tidligere, og bare var en «gjenbruksstein» som var blitt brukt som gravstein.

Området rundt Sangesland har nok vært et større senter i eldre tid. Det er mye som tyder på det, og det er ikke utenkelig at det kan ha levd en småkonge på området: Kong Sangesland.

Dette og mye mer fortalte Frans Arne Stylegar om på arrangementet i Kulturuka 2019. Var du ikke der og hørte på? Fortvil ikke – et referat av det han fortalte kan du etter hvert lese her på hjemmesida.

ÅRSSKRIFT 1999 er vi nå i ferd med å legge inn på hjemmesiden etter at så å si alt fra 1998 nå er lagt inn. Litt artig å tenke på at det alt er 20 år siden heftet ble gitt ut.

Det første stykket handler om Fleskåsen og det en av eierne den gang, Ragnhild Suvatne, fortalte om noe av den spennende historien til gården.

(Litt spesielt er det også at Eva Rølland, nestleder i historielaget,  med mann og barn har overtatt gården og har allerede bodd der fast i flere år.

Du får vite en del om det som er skrevet før, men også noe nytt når Karen Kalleberg forteller om sine aner som også kommer fra Fleskåsen.

I «Jol i Setesdal» sto det for et par år siden (ca. 1997), et stykke som Gunnar Iveland har skrevet om sine egne og sin far, Georg Iveland`s opplevelser som lastebilsjåfør oppover Setesdalen. Gunnar var så snill og lot oss få gjengi stykket i årsskriftet. (1999). (Publiseres 16.09.19)

Nils B. Hansen, far til Henry Homme på Homsmoen,drev i mange år en torvstrøfabrikk på eiendommen sin nord for Homme. Dessverre er det bare rester igjen av bua hvor maskineriet sto, men enna kan en se restene øst for Setesdalsvegen og sør for Lolandsvegen.. Her forteller barnebarnet til Nils. Oddvar Helgesen, om bedriften til bestefaren sin. (Publiseres 23.09.19)

Øyvind G. Føreland skrev i 1999 om «Alvor og skjemt i en krigstid». Første del kan du lese etter at det blir publisert 30.09.19.

Andre del publiseres 14.10.19.

Niels Otto Hægeland skrev mange grundige artikler for historielaget. I årsskriftet for 1999 hadde han en artikkel om «Gamle Øvrebø».  I første del av denne artikkelen skrev han om to av personene som var svært aktive i perioden fra 1900 til 1950. (Publiseres fra 15.10.19.)

2. del publiseres 26.10.19

Del 3 publiseres 11.11.19

Del 4 handler om veibygging, kommunikasjon og publiseres 25.11.19

Del 5: Edruelighet – Verdenskrigen 1914-1918 – Markering 100 år for Grunnloven 1814 – Misnøye med kontakten mellom de folkevalgte og bygdefolket. Publiseres 09.12.2019