Aktuelt

Aktuelt

Endelig!! Etter et alt for langt opphold har vi nå fått god hjelp til å lage ny hjemmeside. Litt forandret, men mye vil dere sikkert kjenne igjen, og vi holder på å oppdatere med nye tekster og bilder. Vi håper dere liker  det dere ser og blir like flinke brukere som tidligere.

Vi har fortsatt fast dugnad i uthuset på prestegården hver onsdag kl 10 til 14. Kom gjerne innom  for å se! Det skjer hele tiden forandringer og utvidelser, og vi er svært takknemlige for at det stadig kommer nye gjenstander til utstillingene.

Vi holder fortsatt på å legge inn titler fra ÅRSSKRIFT 1998 – du kan følge med dersom du går inn på siden for ÅRSSKRIFT!

Det siste er Tone Wehus´notat om brudereisla – Agders brudekrone og Øyvind G. Føreland´s beskrivelse av Åsen sykehjem.

Vi har også lagt inn begynnelsen på Niels Otto Hægelands beskrivelse av meieri- og butikkdrift i Øvrebø. Alt dette finnes under rubrikken for Årsskrift


MOTORHISTORISK DAG 2019

Den Motorhistoriske dagen håper vi blir en årlig tilstelning på Øvrebø Prestegård/Historielagets område, og blir for framtiden lagt til siste lørdag i juni. Det vil si at den i år blir på lørdag 29. Juni. Som vanlig ønsker vi alle med motorhistoriske kjøretøy og redskaper velkommen og håper på like stor oppslutning som tidligere. Det vil i år bli forskjellige premieringer, f.eks. Eldste kjøretøy, Publikums favoritt o.l. Ulike lag og foreninger er også invitert og det blir som tidligere salg av mat, drikke og forfriskninger. Sett av dagen allerede nå!!!