Aktuelt

Aktuelt

Endelig!! har vi nå fått ny hjemmeside. Litt forandret, men mye vil dere sikkert kjenne igjen, og vi holder på å oppdatere med nye tekster og bilder. Vi håper dere liker  det dere ser og blir like flinke brukere som tidligere.

Vi har fortsatt fast dugnad i uthuset på prestegården hver onsdag kl 10 til 14. Kom gjerne innom  for å se! Det skjer hele tiden forandringer og utvidelser, og vi er svært takknemlige for at det stadig kommer nye gjenstander til utstillingene.


MINNEORD

En trofast medarbeider i historielaget, Ole Trygve Almedal, døde plutselig, fredag 21. Juni og ble gravlagt fra Øvrebø kirke 2. Juli. Ole Trygve har lagt ned et stort arbeid som fast deltaker i dugnadsgjengen på onsdagene i uthuset på prestegården. Han var svært opptatt av å planlegge den nye bua som vi skal bygge der, men nå er han borte. Det vil bli et stort savn for historielaget, men selvsagt blir savnet størst for hans egen familie.

Vi lyser fred over Ole Trygve´s minne.

Nytt fra ÅRSSKRIFT 1998:

Øyvind G. Føreland snakket i 1994 med Anders Ropstad om «Elgjakt under krigen». Du kan lese det under rubrikken Årsskrift.

Fra før har vi repetert noe av Niels Otto Hægeland`s lange skriv om Meieridrift og handelssamvirke i Øvrebø. Dette kan du også lese om under rubrikken Årsskrift. På samme sted kan du også lese om Privatskolen i Stallemodalen.

ÅRSSKRIFT 1999 er vi nå i ferd med å legge inn på hjemmesiden etter at så å si alt fra 1998 nå er lagt inn. Litt artig å tenke på at det alt er 20 år siden heftet ble gitt ut.

Det første stykket handler om Fleskåsen og det en av eierne den gang, Ragnhild Suvatne, fortalte om noe av den spennende historien til gården.

(Litt spesielt er det også at Eva Rølland, nestleder i historielaget,  med mann og barn har overtatt gården og har allerede bodd der fast i flere år.

Du får vite en del om det som er skrevet før, men også noe nytt når Karen Kalleberg forteller om sine aner som også kommer fra Fleskåsen.

I «Jol i Setesdal» sto det for et par år siden (ca. 1997), et stykke som Gunnar Iveland har skrevet om sine egne og sin far, Georg Iveland`s opplevelser som lastebilsjåfør oppover Setesdalen. Gunnar var så snill og lot oss få gjengi stykket i årsskriftet. (1999). (Publiseres 16.09.19)

Nils B. Hansen, far til Henry Homme på Homsmoen,drev i mange år en torvstrøfabrikk på eiendommen sin nord for Homme. Dessverre er det bare rester igjen av bua hvor maskineriet sto, men enna kan en se restene øst for Setesdalsvegen og sør for Lolandsvegen.. Her forteller barnebarnet til Nils. Oddvar Helgesen, om bedriften til bestefaren sin. (Publiseres 23.09.19)

Øyvind G. Føreland skrev i 1999 om «Alvor og skjemt i en krigstid». Første del kan du lese etter at det blir publisert 30.09.19.

Andre del publiseres 14.10.19.

Niels Otto Hægeland skrev mange grundige artikler for historielaget. I årsskriftet for 1999 hadde han en artikkel om «Gamle Øvrebø».  I første del av denne artikkelen skrev han om to av personene som var svært aktive i perioden fra 1900 til 1950. (Publiseres fra 15.10.19.)

Andre del publiseres 26.10.19