Aktuelt

Aktuelt

Følg med på hjemmeside og Face-book om nye arrangementer. Ellers blir hjemmesiden, som tidligere nevnt, fortløpende oppdatert med det som har stått i Årsskriftene – i år begynner vi å legge ut det som sto i Årsskrift 2013.:  Det kommer nye artikler fra  gamle årsskrift hver 14. dag på  hjemmesiden

  • Sommerferien er slutt og dugnaden på onsdagene fra kl. 10.00 til ca.14.30 starter opp igjen 24. august – skulle du ha lyst til å få omvisning i samlingene i prestegården – for familie eller gjester – kontakt noen i styret: f.eks. Arne Faremo, så vil han sikkert kunne hjelpe med å få omviser for grupper og enkeltpersoner !