Medlemskap
Prisen for medlemskap i Øvrebø Historielag er kr. 100,- for enkeltmedlemmer og kr 150,- for familiemedlemskap pr år. Barn kan være familiemedlemmer til de er fylt 25 år. Dette inkluderer årsskrift tilsendt hjem. 
Navn:
Adresse:
Postnr:
Poststed:
E-post:

Opplysningene du oppgir i skjemaet ovenfor vil kun bli brukt til medlemsregistrering i Øvrebø Historielag.

Evt. kommentarer eller spørsmål: