Aktiviteter

Trolsk i Hommehola 27. oktober 2006 – sagnet om Oskereia. 

Skummelt skuespill, sang og grilling lokket hele familien ut i skumringen da historielaget  og ungdomslaget inviterte til kveldsforestilling ved Hommehola.
Vest-Agder fylkesmuseum sendt i vår ut en oppfordring til historielagene om å arrangere en ”skummel” kveld for hele familien.
Historielaget tok kontakt med Øvrebø ungdomslag om ett eventuelt samarbeid, og de var med en gang svært positive.
Ungdomslaget dramatiserte sagnet om Oskereia, mens historielaget tok ansvar for lys og bål.
Det ble en fantastisk kveld for hele familien, ikke minst takket være Øvrebø ungdomslag.

 Troll_1  Troll_8
 Pølsekos  fant_hvit_hund


Tur til Hommehola fredag 27. oktober kl. 20.00

Innslag ved Øvrebø Ungdomslag i forbindelse med sagnet om Hommehola. Vi tenner felles grill, ta med grillmat og drikke. Frammøte/parkering ved ungdomslokalet på Homme.

Fakkeltog inn til Hommehola, salg av fakler ved parkeingsplassen.

Arrangør: Øvrebø Historielag og Øvrebø Ungdomslag.


STYREMØTER:

Styremøte Øvrebø Historielag tirsdag 23.jan- 07
Avholdt hos Arnhild på Stallemo.
Tilstede: Lars A.Ilebekk, Per Slettedal, Kjell N.Koland, Helge Skuland, Ole T.Almedal, Arnhild Bårdsen.

Sak 1.
Tilbud fra Vest Agder Bygdekvinnelag om kjøp av DVD om gamle tradisjoner, mat og matoppskrifter mm. 
Historielaget kjøper denne.

Sak 2.
På kjentmannsturene i år samarbeider vi med Vennesla Historielag. Det blir derfor to turer i år, den første i Øvrebø til våren, og den andre i Vennesla til høsten.
I Øvrebø går turen til Engelsåsen. Møtested Holtan, Helge snakker med Torhild og Øystein om de kan fortelle litt fra dette stedet, Videre går turen til Engelsåsen, Ole Trygve snakker med Sigurd om han kan fortelle litt fra her, så tilbake til Holtan hvor bilene står.  Turen blir 3. juni kl. 14.00.

Sak 3.
Årsmøte blir avholdt torsdag 15. mars kl. 19.00 på Grendehuset.
Helge S og Olav U. Viser film og intervjuer de har samlet.
Utlodning, alle styremedlemmer tar med minst 2 gevinster hver.
Ellers ordner ”damene” på Homstean med kaffe og noe å bite i.Tusen takk for det.

Sak 4.
Lars Asbjørn har snakket med Liv og Gunnar Holen om å lage en god gammeldags høystakk, de vil gjerne vise dette. Vi prøver å få til dette en gang før sommeren.

Sak5.
Museet/ fjøset er ikke helt avklart enda hvordan det blir, vi jobber videre med dette

Arnhild Bårdsen
Sekretær.

Styremøte i Øvrebø Historielag 12 sep. 2006
Tilstede: Lars A. Ilebekk, Helge Skuland, Per Slettedal, Kjell N. Koland, Arnhild Bårdsen.
Fravær: Ruth Brenna

Tur til Hommehola:
Fått Plakater og brosjyrer om dette fra Fylkesmuseet.
Dette leveres Ruth som skriver annonse og administrerer dette videre.
Parkering foregår ved Ungdomshuset, eller også på idrettsplassens  
Helge undersøker med grunneierene om anledning til å benytte stedet.
Turen er fredag 27.oktober kl.18.30.
Møtes ved ungdomshuset.
Nærmere planlegging av turen foregår sammen med ungdomslaget, Arnhild innkaller til dette.

Fjøset: Lars Asbjørn, Hans Krstian Hægeland og Terje Brenna har vært og lokalisert   bærekonstruksjonene og taket på fjøset, det viser seg at det er veldig mye mår.
De er blitt enige om at dette ikke skal gjøres noe med. Taket er kalket og sandblåst. Forslag om å beise det mørkt.
Ønske om å høre forslag til museet fra medlemmer i laget, Per lager planer og tegninger som blir vist og tatt opp til høring på medlemsmøte/ julemøte i begynnelsen av desember. Også forhøre seg om interesse for dugnad.

Arnhild Bårdsen
sekretær